قدر و منزلت اعجاب آور مؤمن در پیشگاه حضرت حق‏ وکریم وبزگوار واقعی

 

این مطلب از کتاب باده گلگون (مرحوم عارف جواد آقای تبریزی)

[اى سالک مراقب!] اگر خواستى عظمت قدر، مؤمن را در نزد بدانى، به آن چه که در حدیث اعرابى از پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) رسیده توجه نما.

آن حضرت فرمود: خداوند کعبه را شرف بخشید و آن را بزرگ داشت و اگر بنده‏اى آن را خراب کند و سنگ، سنگ آن را از جاى برکند و بسوزاند، جرمش به اندازه کسى که ولیى از اولیاء الله را خوار شمارد نیست. اعرابى پرسید: اولیاء چه کسانى هستند؟ فرمود: مؤمنین همه اولیاء خدایند

و در همین حدیث است که آن اعرابى پرسید چه کسى حسابرسى را به عهده دارد. فرمود: خدا. گفت: او خود این کار را به عهده دارد؟! فرمود: بلى. پس آن اعرابى تبسمى نمود.

 پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: چرا خندیدى؟!. گفت: کریم و بزرگوار آن گاه که قدرت پیدا کند، در مى‏گذرد و آن گاه که به محاسبه بنشیند، مسامحه مى‏کند و آسان مى‏گیرد.

رسول (صلى الله علیه و آله و سلم): این راست مى‏گوید، آگاه باشید که کریم و بزرگوارى بخشنده‏تر و بزرگوارتر از نیست، او اکرم الاکرمین و بزرگوارترین است؛

سپس فرمود: این اعرابى فقیه گشت‏

منابع: اسرار الصلوه؛ ص 255 و 256.
قوت القلوب، ج 1 ص 378، شرح مقام الرجاء و وصف الراجین؛ احیاء علوم الدین؛ ج 4 ص 219، المحجه البیضاء؛ ج 7 ص 262.

/ 1 نظر / 6 بازدید
تي تي

رای تو مینویسم یگانه معبود من مرا جز یاد تو کدامین ماوای سکون و قرار است؟ مرا جز یاری تو کدامین امید و تکیه‌گاه است؟ پر میگیرم از این شادی و شور وقتی به بزمی‌ می خوانی مرا که من هستم و تو و قلمی که به فرمان تو می نویسد و چه پرشکوه است این بزم با تو گفتن و مست شدن در هوای تو