اگر کسی را بشناسیم باید رفتارمان فرق کند

"برور هر کاری می خواهی بکن ، به هر کی می خواهی بگو ، هر چی دستت می رسه انجام بده" وهی می خندیم

تصورش رو بکنید آتش گرفته بود و دیگر حرفی نداشت بزند وساکت شد.

چند بار از من پرسیده بود، من که می خواستم سربه سرش بگذارم طفره رفته بودم و جواب نداده بودم!!

وقتی ساکت شد آروم بهش گفتم : " من احمد خانیم "

از خنده روده بر شدو گوشی رو گذاشت !!!

هنوز که هنوزه منو می بینه ریسه می ره!! من بهش می گم کاری با من نداری!!

راستی؛ فرض کنید در موقیت قرار گرفته اید که باید  مشکلات دیگران را حل کنید، آیا در رفتارتان بین کسانی که می شناسید ویا نمی شناسید تفاوت قائل می شوید؟

پی نوشت : من با آقای " م" قبلا در یک قسمت با هم همکار بودیم

/ 3 نظر / 7 بازدید
پرشکوه

به نظرم من وقتی معلم هستم معلمم دیگر دوست یا فامیل کسی نیستم یعنی نباید برای کسانی که می شناسم کاری را انجام بدهم که برای دیگران انجام نمی دهم فکر می کنم در هر شغلی باید همین طور باشد.

عمه

سلام...راستش این شناخت با کاربهترارائه دادن کاملا فرق میکنه.مثلا من واردمحل کارشمامراجعه کننده باشم وقت انجام ارائه خدمات شمانوبت مرادرنظربگیرید امابامن سرسنگین برخوردکنید وحرفتون این باشداینجاهمه برایم یکسان هستندمن قبول ندارم.بنده طبق نوبت بشمارسیدم الانم همسایه ویاهمکارشماهستم جواب سلام منو بایدبدی ونباید این حمل برپارتی بازی بشه

عمه

سلام.عیدمبعث مبارک باد