هوای پاک تهران

اما بعضی وقت ها  هوای پاک مزه می کند،مثل روز 11 فروردین !

فکر کنم من تهران را به این زیبایی ندیده بودم، عکس قبل و عکس های بعد از تهران رویایی با هوای پاک است

 

 

/ 0 نظر / 180 بازدید