خدای من

بچه ها رو دیدی وقتی چیزی دارن بهشون می گی مثلا این عروسک ما کیه؟

می گن " مال منه "

...............

آدما از وقتی که بدنیا می یان همه چیز رو برای خودشون می خوان و

برای آن که مالکیت شونو گسترش بدن بعضی ها دست به هر کاری می زنند

وبه هر راهی می رن ولی همه چیزی که بدست می آرن  روزی از دست می ره

داشتم فکر می کردم که بهترین چیزی که انسان می گه مال منه چیه؟

        ماشین من

    خونه من

کار من

زن من

بچه من

شوهر من

00

00

 

نگاه می کنم می بینم همه اینها تقریبا مثل همند

 ولی..

 

یک چیزی ما داریم که ارزشش بی نهایته

 

خدای من

این روزها وشبها قدر که خیلی با ارزشه به یاد هم باشیم

خدای من بر محمد وآلش درود بفرست وکاری کن که آن کنیم که تو می خواهی نه آنچه که ما می خواهیم  ودل ما را به آنچه تو داری رهنمون کن

خدای من در این روز ها وشبها که تقدیر یک ساله  همه ما نوشته می شود بهترین تقدیر را برای ما بنویس

درود و سلام بر آخرین فرستاده خدای من محمد وخاندان پاکش

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
پرشکوه

واقعا تنها داشته ما خداست واگر اون رو نداشته باشیم بقیه چیزها رو هم نداریم. خدایا ما کاری کن که ترا فراموش نکنیم می دانم تو ما را فراموش نمی کنی؟

هزاران گنج

ذات آدمی اقیانوسی است خارج از محدوده وزن و سنجش . ذات خود را شکوفا می سازد مانند گلی با گلبرگهای غیر قابل شمارش . جبران خلیل جبران مرسی از شما[گل]