برداشت جالب از پول

امروز سوار تاکسی بودم که یکی از مسافران پولی به راننده داد که روی آن نوشت بود:

"خدایا این پول چست که باعث می شود بندگانت تو را فراموش کنند. "

موقع ایکه راننده مشغول خوندنش شد من زودتر از راننده اون رو  خوندم و  خندیدم - بعدش هم راننده خنده ای کرد

/ 1 نظر / 8 بازدید
شعبان زاد

با آرزوي موفقيت شعبان زاد http://www.bankkeshavarzi.blogfa.com/