دشمن تاکسی ها

 

چند روز پیش از می خواستم سوار تاکسی مسیری بشوم که برخلاف همیشه که تاکسی پر بود ومسافر کم ، مسافر زیاد بود وتاکسی نبود بعد از گذشت چند دقیقه که به دلیل علجه داشتنم برایم سخت گذشت، یکی از ون ها  آمد جلو و رانندش با خنده  گفت: " بیاید بالا دشمن تاکسی ها اومد "

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید