اتفاق جالب

دیروز عصر هنگامی که  از سرکار به خونه می رفتم از دور یکی از دوستان رو دیدم که جلوی ماشن ایستاده وحیران است به شوخی بهش گفتم :

کجایی داری می ری یا داری می آی؟

گفت دارم می رم ولی دزدگیر ماشین خراب شده وکار نمی کند.

دزد گیر ازش گرفتم چند باز دکمه شو فشار دادم وشانسکی دزد گیر عمل کرد وخوشحال شد.

نکته : هیچ موقع در کمک کردن به دیگران کوتاهی نباید کرد این نیت بسیاری از کارها را دست می کند

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
پرشکوه

بله واقعا اگر در دل نیت خیر داشته باشیم خدا هم کمک می کند و مشکل نمی دانم چطور حل می شود. راستی خدا خیرتون بده. منتظر خاطره شما هستم.

پرشکوه

ممنون از خاطراتتون راستش اگه از نظر شما اشکال نداره خاطراتتون رو منتشر کنم. بعد پدر بزرگ هنوز زنده اند و الان پیش ما زندگی می کنند.

پرشکوه

ممنون از شما قسمتی از خاطراتتون رو در پست بعدی می نویسم.