نوشته جالب

با سلام

چند روز نوشته ای جالب در اداره دیدم  گفتم برای شما هم بگذارم :

نوشته جالب بر  روی شیشه

زمانی که دری از شادی به رویت بسته می شود ؛ دری دیگر گشوده می گردد.

ولی ما همچنان به در بسته می نگریم وبه دری که گشوده شده است ؛ نگاه نمی کنیم

البته من این مطلب قبلا به روایتی دیگر شندیده بودم که دقیق یادم نمی آید

/ 1 نظر / 6 بازدید
پرشکوه

همیشه درهای شادی برویتان باز.[لبخند]