شناخت آدمی تدریجا تکمیل رشد می کند

زمان کودکی نقاش خانه ما را نقاشی می کرد  ، کف اتاق ما نیز برای تعمیر چاه حفاری شده بود

آمدم وارد اتاق بشوم ، نقاش به خاطر اینکه من رنگی نشوم و اینکه توی چاه نیفتم یک پنج تومانی کاغذی به من داد و گفت: این نصفش مال شما ونصفش مال دادشت

منم پول رو نصف کردم ! نصفش را دادم به داداشم و نصفش را خودم برداشتم

دادشم که شش سال از من بزرگتر بود  وعقلش می رسید گفت : چرا اینکار رو کردی؟ اینجوری که این پول بدرد نمی خورد!

منم نصفه پول اون رو گرفتم و با نصفه خودم انداختم توی چاه!!

   ..............

راستی این کودکی هم عالمی دارد! یادش بخیر

/ 2 نظر / 7 بازدید
عمه

سلام.منم یه نمونه دارم.هرجا پنجره بانرده های مشبک میدیدم بخیال امام زاده شکممو اگه قدم میرسیدمیمالیدم وحاجت میخواستم (قبل ابتدایی)[خنده]

پرشکوه

یاد دوران خوش مستی بخیر یاد ان یار بغل دستی بخیر نیمکت جز شاد شادی نبود هیچ بندی پای ازادی نبود [قهقهه]