داستان عجیب از یک حادثه

چند ی پیش از شهرستان مهمان داشتیم

آخر شب رساندمشون ترمینال غرب ، مسیر برگشت از پل سید خندان رد شدم بعداز پل یک دست انداز حس کردم( محلی بود که ایستگاه بی آرتی درحال احداث است)، با خودم گفتم " این دست اندازها تموم نمی شه"

توهمین فکر بودم که صدای بوق زدنهای یک پژوه 405 توجه ام را جلب کرد فکر کردم پنچر شده یا اینکه بلایی سر ماشینم آمده زدم کنا دیدم اونم زد کنار بدو آمد جلوم وگفت:"یک چیزی از ماشینت پرت شده زده شیشه ماشینم رو داغون کرده"!!

جا خودم وبا تعجب گفتم "از ماشن من پرت شده من چیزی توماشین ندارم که پرت بشه "

دستم وگرفت برد وقتی دیدم داشتم شاغ در می آوردم یه چیزی خورده بود روی شیشه جلوی و دوجاش شکسته بود

موندم چکار کنم ، گفت "راننده آژانسم و منم نمی دون چکار کنم بعدهم فکر کردوگفت وایستا از بچه های آژانس بپرسم" خواست زنگ بزنه پشیمان شد

گفتم " بپرس ببین چکار باید بکنیم "

راننده آژانس گفت" شانس آوردم نخورده به کاپوت ویا بدنه "

گفتم:" شانس آوردی آسیبی به شما نرسیده مال که می شه جبران کرد"

فکر کرد وگفت : " یک میله ای بوده از زیر ماشین شما پرت شده، ولشکن خودم درست میکنم "

هر چه اسرار کردم شماره توبده تا بپرسم بعد بهت زنگ بزنم هم قبول نکردو رفت

هنوز هم از این موضوع ناراحتم چون بنده خدا جوانی آرامی بود وهیچ برخورد بدی نداشت وشواهد نشان می داد که واقعیت را می گوید ولی چون در شوک بودم فکرم نرسید ونتونستم کار درست تری انجام بدم.

 اینم از دسته گل های شهرداری تهران

 

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
پرشکوه

فکر می کنم بیمه پرداخت می کرد.

پرشکوه

پس چراقبول نکردن[تعجب] بیمه برای همین وقتهاست که حادثه پیش میاد.

ناصر محمودی

سلا دوست خوب و عزیزم[گل] قضیه فیثاغورس..بلاآخره حل شد!!!!ولی متآسفانه قضیه شهرداری تهران و بهتر بگم تمام ایران..لاینحل باقی مانده و خواهد ماند..[ناراحت][گریه][دلشکسته]

شابیجار

سلام.تازه وبلاگتون رو پیدا کردم و برام خیلی جالب بود که یه هم محلی رو اینجا پیدا کردم. احیانا شما پسر کاس خانوم و آقای حسین احمد خانی نیستین؟البته میبخشید این سوال رو اینجا می پرسم!

دوستدار صلح و دوستی

از طریق پسر آقای قربانعلی طاهرآموز به واسطه ی اخوی شما آقا رضا,برایتان کتابی ارسال شد.