داستان وفا داری یک مرد

می گن روزی مردی مقداری غذا ولوازم به خانه زن فقیری آورد

زن گفت بهت خیر بده؛ شوهرم آهنگر بود و تا زمانی که کار می کرد وضع زندگی من وبچه ها خیلی خوب بود تا اینکه شوهر م یک اتفاق برایش افتاد و دست راستش  قطع و صورتش آسیب دید.

در زمان بیماری به من گفت من دیگر به انجام کار نیستم ونمی توانم کار کنم بنابراین من به اتفاق برادرانم مردم را از خانه بیرون انداختیم تا خرج ومخارجمان کمتر شود!

پس از آن روز به روز وضعیت ما بدتر شد تا اینکه امروز دیگر چیزی برای خوردن نداشتیم وواقعا بیچاره شدیم تا اینکه شما این وسایل را برای ما آوردی.

فکر ی با خودش کردو گفت این چیزهایی که می بینید از من نیست!

امروز دورگردی این چیز ها را داد تابرای شما بیاورم ؛او از وضعیت شما  شما خیلی نگران بود

مرد این رو گفت و  از خانه خارج شد؛ کمی که رفت؛ برگشت وگفت:

راستی دور گردی که این وسایل را برای شما فرستاده  دست راستش قطع و صورتش آسیب دیده بود!

پی نوشت: این داستان از داستانهای دو دقیقه ای که در رادیو قرآن هر روز راس ساعت 7.25 دقیقه پخش می شود.

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
هزاران گنج

سلام بسیار داستان زیبایی است.من این داستان را در قالب داستانهای استاد شیوانا در مجله موفقیت خواندم و خیلی لذت بردم امروز هم خواندم چون به دوباره و چند باره خواندنش می ارزد سپاس بیکران از شما[گل][گل][گل]

دو فرزند شهید

سلام با مطلب "شما هم برای شهدا بنویسید" به روزم لطفا وقتی اومدین شما هم بنویسید و از دوستاتون هم بخواین بیان و بنویسند http://farzandeshahid.persianblog.ir