آدمیت چند دلار!

 سلام

خدا یادمون نره

کسی که خدا پشت سرشه اگر هم صفر باشه ، 10 میشه

مشکل جامعه اینه که به جای دوست دل به دشمن بستیم

و هر کسی به فکر خودشه؛ این که رسم مردونگی بدونیم همسایه شب کشنه است برایمان مهمه نیست!

این که یکی پول میوه نداره مهم نیست!

این که کسی پول اجاره خونه نداره مهم نیست!

این که کسی پس و دختر داره و باید ازدواج کنند و گرنه جامعه آلوده میشه مهم نیست!

مهم اینه که ما هی پول رو هم بزاریم و ..!

بعد که مردیم یه مجلس آبرو مند و با کلی شیرینی و آب میوه ..!!

و..

راستی آدمیت چند دلار می ارزه!؟

من موندم واقعا" چطور به خدا جواب بدم که عمر مان را درچه راهی گذرانم؟

ای کاش برای این سوال جواب آبرومندی داشتم!

/ 0 نظر / 43 بازدید