سلام بر شهدای کربلا

سلام بر شهدای کربلا آنان که خالصانه با ارزش ترین چیز خود را در راه خدا تقدیم کردند

وسلام بر روح پاک امام حسین ویارانش

مرا دردی است اندر دل اگر گویم زبان سوزد     اگر پنهان کنم ترسم که مغز و استخوان سوزد

                                    -----------------------------------------------

هر چه داریم همه از کرم عباس است           خلقت جنت حق لطف کم عباس است
شیعه از کینه ی دشمن نهراسد هرگز         دین ما تحت لوای علم عباس است
ای که حاجت ز حسین میطلبی دقت کن       پرچم شاه به سوی حرم عباس است

/ 2 نظر / 9 بازدید
جابر حبیبیان پرشکوه

عکس های مناطق دیدنی روستا را بیشتر کن