حلول ما مبارک رمضان بر سجاده نشینان عشق مبارک باد

13 رجب که می آید ، یاد قول قرارخودمان می افتیم

 در این 40 و اندی از روز باقیمانده باید کار کرد

چند روز در این حال وهواییم و روزمره گی ما را با خود می برد به شعبان!

دلمان می ریزد ، قولمان یادمان می افتد و از خود دلگیر می شویم و ...

یه خود می گوییم " هر چند فرصتی چندانی نیست ولی می شود کاری کرد.."

مگر این کار دنیا می گذارد ؟

نیمه شعبان که می شود دلت می شکند وای خدای من چقدر بدقولم، چقدر بد قول ؟

همه چیز به این 15 روز بستگی دارد و همه کارها در این 15 رو به سراغ آدم می آید

 وای لعنت براین شیطان و ای وای بر انسان فراموش کار!

خیلی که زرنگی کنیم چند روز آخر را دریابیم و آن هم با هزار ویک مشکل و

اکنون پنجره رمضان الکریم در حال بازشدن است

خوب است خدایی داریم که در این ماه بزرگ بارعام می دهد و برخلاف بندگان ، همه را دعوت می کند ، همه را

             و دست وپای شیطان را می بندد

......

دلم برای سحرهای این ماه تنگ شده است

دلم برای دعای سحر می تپد و می گیرد

خدای من اگر چه من به قول خود وفا دار نماندم و هر دم از یاد تو غافل شدم ولی شرمنده ام

واز این شرمنده گی دلم شکسته است

ومی دانم که جز با دل شکسته راهی به درگاهت نیست

مرا دریاب که با همه شرمنده گی مغرورم

مغرور به این که خدایی دارم  که کوهی را به کاهی می بخشد

خدایا یاریم کن

تا در این ماه در گروه بندگان خالصت قرار گیرم

پی نوشت: از دعای خود ما را بی نیاز ندانید، بخصوص سحرهای این ما عزیز

پی نوشت 2:بیماران را از دعای خود محروم نسازید

                                   التماس دعا

 

 

 

اگر

/ 1 نظر / 7 بازدید
پرشکوه

ماه خوبی رو در پیش داشته باشید و از روزهایش استفاده کنید.