دنبالم نیا ، من خودم گم شدم

سلام، صبح بخیر
من طبق هر روز صبح داشتم می اومدم سرکار
هر روز چند کورس ماشین سوار می شم!
امروز اولین ماشین که سوار شدم در انتهای مسیر از راننده تاکسی پرسیدم:
مسیر تون کجاست؟
راننده گفت:
دنبالم نیا که ، من خودم گم شدم!،
وخندید!
/ 0 نظر / 105 بازدید