ای کاش می شد دوبار زندگی کرد

سلام

از روزگاران قدیم خیلی ضرب المثل هایی وجود دارد که با ارزش است وتجربیات گذشتگان را در اختیار ما قرار می دهد.

 این رو شنیدید که : "چرخ را نباید دوبار ه طراحی کرد" یعنی اینکه از تجربیات دیگران استفاده کرد  یا اینکه می گن " پول بده بخر" یعنی اینکه زمان قابل خرید نیست برای عمر مون ارزش قائل باشیم

اما ای کاش می شد دوبار زندگی کرد ، یک بار تجربه می کرد وبار دیگر از این تجربیات استفاده کرد، ای کاش!!

     ..........

حال که این فرض محال است باید با دقت بیشتر زندگی کنیم که خیلی چیز ها قایل جبران نیست ، نظر شما چیه؟

/ 2 نظر / 6 بازدید
پرشکوه

سلام یاد شعر سعدی افتادم عمر برف است افتاب تموز/ اندکی مانده خواجه غره هنوز.

عمه

سلام.چرادوبارزندگی کنیم؟یکبار زندگی میکنیم امابامرورتاریخ گذشتگان .تاریخ بهترین عبرت [گل][گل]