نوروز از دیدگاه امام صادق (ع)

صبحگاه اولین روز بهار/مدینه/خانه امام صادق علیه السلام .

معلی پسر خنیس برای دیدن امان آمده بود .

امام از او پرسید: از امروز چه می دانی ؟

معلی اظهار بی خبری کرد و تنها با اشاره به رفتار ایرانیان در این روز، گفت: آنان امروز را بزرگ می دارند و به همدیگر تبریک می گویند!

امام فرمود: همانا گرامی داشت امروز به سبب وقایعی است که برای تو بازگو می کنم .

- نخستین بار خورشید در آن طلوع کرد .

- خداوند از بندگان خود پیمان ستاند که تنها او را پرستش کنند و چیزی را شریک او قرار ندهند و پیرو رسول او، حجج الهی و اولیایش باشند .

- کشتی نوح (ع)، بر کوه جودی قرار یافت .

- ابراهیم خلیل (ع)، بت های قومش را درهم کوبید .

- جبرئیل بر پیامبر خاتم فرود آمد .

- رسول خدا صلی الله علیه و اله، علی علیه السلام را بر روی شانه اش قرار داد تا او بت های قریش را از روی خانه خدا به زیر افکند .

- برای امیرمؤمنان علیه السلام در غدیر خم، عهد و پیمان ستاند و در آن روز بر ولایت علی علیه السلام اقرار کردند . خوشا بر آنان که بر ولایت او استوار ماندند و بدا به حال کسانی که آن پیمان را شکستند .

- نوروز، روزی است که در آن قائم آل محمد علیه السلام ظهور می کند و خداوند او را بر دجال پیروز می گرداند . هیچ نوروزی نیست جز آن که ما در آن، فرج او را انتظار می کشیم . نوروز از ایام ما می باشد ; ایرانیان آن را بزرگ داشتند و شما (عرب ها) آن را ضایع ساخته، کوچک شمردید .

گویا پذیرش این فرمایش، برای گروهی سخت می نمود که امام صادق علیه السلام چنین بیان داشت:

سببش را جز ریشه داران در دانش، کسی نمی داند و نوروز همان روز نخست سال ایرانیان است  " حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 8، ص 173 . "

از سایت www.hawzah.net

/ 0 نظر / 10 بازدید