این طور بشه یک روز ضرر می کنیم

ما یک استاد قرآن داریم بنام آقای احسن زاده ، مردی شریف و از  مومنان واقعی که اکثرا" درحال هوای خاص است

امروز بعد از جلسه قرآن خوش وبشی باهاش داشتم

صحبت به آخر ماه رسید

گفتم : فکر کنم به دلیل اینکه شعبان 30 روزه بود، به  احتمال زیاد این ماه 29 روزه است

گفت : ولی تقویم ها  30 روزه است

گفتم : ولی من در داخل سیستمم یک تقویم دارم که رو عید فطر را پنج شنبه اعلام کرده

با خودش فکری کردو با لبخندی گفت:

                     این طور بشه یک روز ضرر می کنیم !

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
پرشکوه

سلام امیدوارم روزهای باقی مانده رو قدر بدونیم.