برخورد بی عقلی یا برخورد عتیقه ای به مقدسات

در جامعه گاهی آدم چیزهای را می بیند که نمی داند چه بگوید جز اینکه " بی عقلی " است

به قول یکی می گفت ما در خونه دو نوع ظرف داریم یک سری ظرف که عتیقه است و با اینکه قیمت بالایی دارد فقط برای دکور از آ ن استفاده می کنیم و یکسری ظرف که کاربردی است.

می گفت ما در مقدسات مان نیز این جور است قرآن را خوب می دانیم فقط برای اینکه همیشه داشته باشیم وبا جلد آن چنانی وقیمت آن چنانی، ولی سال تا سال از آن استفاده نمی کنیم ودر رفتار مان نیز از آن استفاده نمی کنیم.

برای امام حسین (ع) نیز به سر وسینه می زنینم وگاهی کارها ی خرافی  می کنیم که خود ایشان برای آن قیام کردند ، مثل قمه زنی.

یا اینکه همیشه دنبال امام زمان (عج ) هسیتم ودعا می کنیم که وجود مقدسشان را زیارت کنیم  ولیکن راه ما از راه ایشان  جداست ،پیامبراکرم (ص) فرموده اند: دو چیز گران بهاء (کتاب واهل بیت) در میان شما به امانت می گذارم ، حال که دست ما ظاهرا از وجود امام زمان(عج )کوتاست چقدر از قرآن استفاده می کنیم .

پی نوشت : قرآن  وامامان عتقیه نیستند باید در زندگی  از قرآن بعنوان دفترچه راهنما زندگی استفاده کرد وراه رسم امامان را به کاربست.

  

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
پرشکوه

متاسفانه کاربرد دین در زندگی انقدر کمرنگ شده که باور این که دین برای زندگی انسانها فرستاده شده سخت است مثل خیلی از ظرفهای دکوری که کاردبردی هستند ولی اینقدر در دکور مانده اند باور اینکه بشود از ان استفاده کرد سخت شده. امیدوارم کاربرد دین به زندگی برگرد و خرافات درباره دین حذف شود.

jangali

دلتنگ چه هستی ؟ همه دلتنگی دنیا از دل نهادن بر این عالم است . هر دمی که از آزاد باشی از این جهان و خود را غریب دانی . و در هر رنگی که بنگری و هر مزه ای که بچشی دانی که با او نمانی و جای دیگر می روی ... دلتنگ نباشی...