جریمه به دلیل دهاتی بودن

امروز صبح داشتم می آمدم سرکار

درجلوی مصلا پلیس جلوی ماشین شخصی که سوار بودم گرفت

مدارک خواست و راننده تک تک مدارک را تحویل داد، بعد دیدم که گواهینامه را گذاشت توی دستگاه و جریمه کرد و گفت : می دونید مسافر کشی  با پلاک شهرستان ممنوعه، اگه تهران ساکنی  پلاک توعوض کن!

تازه فهمیدم یک عبور ممنوع اضافه شده، عبور دهاتی ها از تهران ممنوع!

با خودم گفتم ای کاش پلاک های تهران رو هم به این دلیل تو شهرستان  جریمه کنند!

/ 1 نظر / 74 بازدید
عمه

[خنده]