سیاه کرد گوابر وبقعه آقا سید مهدی

با سلام پشت روستاپرشکوه روستای زیبایی است به نام سیاه کرد گوابر ( سیگوردور)که در آنجا امام زاده آقا سید مهدی وجود دارد  مردم این روستا قبلا همه کوچنده بودند که بعدا در این روستا سا کن شدن

این روستا مردمان خوب ومهربانی دارد

خیلی از مردمان پرشکوه در اینجا باغ مرکبات وچای دارندسیاکردگوابر

    پرشکوه از سیاه کرد گوابر

دل نوشته  ای در امام زاده سیا کرد و گوابر

/ 2 نظر / 87 بازدید
پرشکوه

سلام من یه بار سیاگردگاور رفتم به زیارت این امامزاده اش.

حسین جانعلی پور

آممنون. تییییییییییییییییییییی فدا