سلام ( داستان)

سالها قبل من در یک شرکت تولیدی در تهران کار می کردم

خیلی جمع جور وبا همکار های خیلی خوب،  البته بسیار شوخ طب !

در دهه 70 بود، آن زمان یادم می آید روزنامه خیلی کم یاب بود وباید  صف می ایستادی  شاید بهت می رسید، شاید نه!!

من یادمه که مرخصی می گرفتم می رفتم صف روزنامه وبعد هم بهم نمی رسید!!

ی داشتیم بنام آقای اکبر بیات خاطره جالبی داشت

می گفت : " دیروز رفتم روزنامه بگیرم

روزنامه تمام شده بود ونا شدم

تو را که می رفتم دست یکی یک روزنامه دیدم می خواستم در مورد چیزی که در روزنامه اطلاعات بود پیگیری کنم ، پرسیدم :

اطلاعاته ؟

گفت : سلام

من هم گفتم : علیکم السلام

گفت : این روزنامه سلامه  خنده

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
پرشکوه

سلام یاد روزنامه های دهه هفتاد به خیر واقعا اگه یه ساعت دیر می رفتی بهتون نمی رسید من یادمه به هوای روزنامه و نون می رفتم سر چهار راه اول رونامه رو می خریدم و تا نانوایی که ته خیابان بود برسم همه را می خواندم برگشتی دومین روزنامه رو از همون چهارراه می خریدم.

فهیمه

برای محبت هایی که عمیقند،ندیدن و نبودن هرگز بهانه از یاد بردن نیست[گل]