سلامتی

ماه مارک رمضان ماه خودسازی با کم کردن از تعلقات انسان از بعد مادی و پرورش روحی انسانهاست و ایجاد انسانیت برای سیر بسوی هدف نهایی خلقت آدمی می باشد

از بین بردن صفات نظیر : کبر ، غرور، ظلم ،حسد ، مردم آزاری، چشم چرانی ،پرخاشکری ... و تملک حسنات خوب نظیر :گذشت ، افتادگی ، تحمل (صبر) و ایثار  ... می تواند از نتایج ماه مبارک رمضان باشد و محصول نهایی صفات خوب ، انسان کامل است

بیاید تلاش کنیم در بدست آوردن صفات خوب و زدودن صفات زشت و البته توکل به خدا و پیروی از راه و رسم بزرگان اثری فراتر از توصیف داردو اصل اساسی است.

بیاید برای درمان خودمان از امراض روحی تلاش کنیم و دیگران را نیز در این راه یاری نماییم و دعا برای امراض روحی را بر دعا به امراض جسمی ترجیح دهیم و البته ماه مبارک رمضان بهترین زمان برای شروع اینکار است

انشالله خدا کمک می کند که این وعده اوست است

/ 0 نظر / 66 بازدید