بلاخره در تهران برف بارید

بلاخره بعد از چندسال تهران سفید پوش شد وبرف از غروب شب گذشته شروع به باریدن کرد ومدارس تعطیل شد وکارمندان معمولا بی حال وبا تاخیر به سرکارشان رفتن

واقعا برف یکی از نعمت های بزرگ است ویکی از نشانه های عظمت پروردگار

امروز صبح زود که به نانوایی می رفتم ماشین ها بودند که توکوچه سر می خوردند وبه زور خودشونون می کشوندن جلو حتی یکی گیر کرده بود و  حولی به آن دادم و راه افتاد

 

خلاصه بهتر دیدم ماشین بیرون نیاروم تا دچار سر تصادف سرخوردن نشوم

صبح که داشتم می آمدم چند تا عکس هم گرفتم

الان هنوز لطف خدا از آسمان بی انتها به زمین خاکی می بارد و امید آن دارم که گناهانمان را همچون زمین خاکی بوشاند البته دائمی

برف تهران  26  دی 89

برف تهران  26  دی 89

برف تهران  26  دی 89

/ 0 نظر / 8 بازدید