چشم های درآمده پیر جاده ها (عکس)

چندی پیش مینی بوسی رو دیدم که ظاهرا دزدها به آن رحم نکرده بودند!!

اینم عکس اون!!

گفتم بهترین عنوان برای این عکس فکرکنم

"چشم های درآمده پی جاده ها "

باشد

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید