فایده بوق زدن ممتد در دعوا

بله ، دیرو در یک مسیر دو تا  راننده در یک جهت حرکت می کردنند  که به هم زیادی نزدیک شدن و  از پنجره با همدیگر دعوا می کردن!!!! و گذشت بی گذشت .


یکی شان می خواست بیاد پائین ولی چو فاصله ای نبود نتوانست پیاده شه!

خلاصه دیدم داره کار به جاهایی باریک می کشه !، دستم رو گذاشتم روی بوق و بر نداشتم و پشت سری ها و دیگر رانندگان این کا را پیگیری کردن

فرشتهنیشخندلبخندقهقههخجالت

دعواکنندگان محترم با دیدن  اعتراض دیگران چاره ای نداشتن  وراه افتادن و مشکلی پیش نیام

ومننیشخندقهقهه

با خودم گفتم بلاخره این بوق ممتد جایی بدرد جامعه خورد

پی نوشت: هر چیزی ظاهرا" بدی می تونه یه جاهایی درست کار کنه

/ 2 نظر / 40 بازدید
ف الف

خیلی قشنگ بود آفرین

پرشکوه

خدا رو شکر به کاری اومد این بوق ممتد.