سخنانی گرانبها از امیر سخن علی علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنانی گهربار از امیر سخن علی علیه السلام ( کلمات قصار)

گناهی که پس ازآن مجال دو رکعت نماز بیابم ؛ مرا به اندوه وغم نیندازد. (300)

پند و اندرز چه  فراوان است ؛و عبرت اندوزی چه کم واندک. (298)

کسی که گرفتار بلایی سخت شده است ؛ از تندرستی که از درد وبلا در امان است ؛ به

نیایش نیاز مند تر نیست. (303)

/ 0 نظر / 6 بازدید