آثار گناه

بسم الله الرحمن الرحیم
ما می دانیم که دنیا وآخرت ما نتیجه کارهایی که انجام می دهیم می باشد وآن چه که بر سرمی جامعه ما می آید از رفتارهای ما می باشد
این خشک سالی که امسال بدنبال سرمای کشنده شاهدآن بوده ایم نیست جز نتیجه رفتار ما در این کره خاکی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آن قوم خود بخواهد ُ به نظر اینجانب برای   نجات از گرفتاری های دنیوی که اثر اعمال ماست علاوه بر سعی وتلاش برای ساختن خود وجامعه از نظر معنوی نیر محتاج سازندگی روحی خود از گناه وآلودگی نفسانی می باشیم که پیامبر گرامی اسلام از آن به عنوان جهاد اکبر یاد کرده است و
ترک گناه  از هرچیزی در این راه با ارزش تر است

وسلام

/ 0 نظر / 6 بازدید