حرمت ماه مبارک رمضان را نگهداریم

ماه مبارک به اواخر ش  نزدیک می شود ومتاسفانه آنچنان که باید نتوانستم از این ماه استفاده کنم.

از خدا می خواهد توفیق دهد که درک صیحیح این ایام به ما بدهد وتوانایی بهره برداری بهتر از ایام باقی مانده این ماه بزرگ را به همه ما عنایت کند.

متاسفانه سال به سال مردم در روزه خواری مسر تر می شوند ودوست دارند با اینکار خود را کسی نشان دهند ویا شاید می خواهند خود را درمقابل خدا قرار دهند

هر چند صبر خدا زیاد است و به قول دوستم می گه هیچ چیز خدا به آدما نرفته وگر نه فکر نمی کنم کسی زنده می موند!

همان طور که صبر خدا بی حد واندازه است خداوند  در برابر افراد مغرور اصلا کوتا نمی آید اصلا فکر می کنید شیطان چرا رانده شد؟

آنچه از آیات قرآن بر می آید شیطان به وحدانیت خدا اعتقاد دارد وحتی به قیمامت نیز ایمان دارد ولی این غرور و منیتش باعث شد از درگاه خداوند راننده شده است

خداوند کردنکشان را به طریقی از بین می رود که مثال زدنی باشد

 جالب است اینکه می گویند نمرود با یک پشه ای از بین رفت که از هر عضوی نقصی داشت مثلا یک شاخک نداشت ؛ یک دست نداشت و.. ویا اینکه موسی را در دامن فرعون پروراند تا به او بگویید که غرور ترا نگیرد و نمونه های دیگر نیز وجود دارد.

پس این سنت خداوند است که دماغ کردنکشان در برابر قدرت خداوند به خاک مالیده می شود.

 

پی نوشت 1: من آدم پاکی نیستم ولی می ترسم از اینکه مردم بی مهابا در برابر خدا می ایستند

 پی نوشت2: (آیات مرتبط)

قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ ۖ أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ  
 
خدا به شیطان فرمود: ای ابلیس، تو را چه مانع شد که به موجودی (با قدر و شرافت) که من به دو دست (علم و قدرت) خود آفریدم سجده کنی؟آیا تکبر و نخوت کردی یا از فرشتگان بلند رتبه عالم قدس اعلا بودی (که نمی‌بایست سجده کنند).(ص 75)
 
 
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِی إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ  
شیطان عرض کرد: پروردگارا، پس مهلتم ده که تا روز قیامت زنده مانم.(ص 79)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید