دنیا با همه بزرگی بسیار کوچک است

چند روز پیش دریکی از ایستگاههای مترو منتظر آمدن قطار بودن در ان شلوغی یکی چهره اش برای آشنا امد دقتی کردم دیدم یکی از بچه های روستا ما پرشکوه است ...

این موضوع چندین بار پیش آمده چندی پیش جلوی در آسانسور منتظر آسانسور بود ؛ در آسانسور باز شد وآسانسور مملو از آدم بود و امکان ورود نبود در حین بسته شدن در متوجه چهره ای آشنا شده ؛ بلاخره نتوانستم آسانسور ار نگدارم به طبقات دیگر رفتم خبری از او نبود به همراهش که داشتم زنگ زدم ولی موفق نشدم....

دیروز که به خونه رفتم دیدم تلفن همراهم زنگ زد ویکی شروع کرد به اسم بردن از من وشوخی کردن دیدم همان است ظاهرا پیگیری کرده بود واز دوستان دیگر شماره من را پیدا کرده بود.

با خودم گفتم با این بزرگی خیلی کوچک است.

پی نوشت یک : یاد ضرب المثل " کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد "  افتادم .

پی نوشت دو : شماره همراه یک از چیزهایی است که باعث شده ارتباط بین دوستان قطع نگرددد

/ 1 نظر / 16 بازدید
پرشکوه

خوبی پرشکوهی ها این است که زود ادم را می شناسند و بدیشان این است که اگر نشناسی ناراحت میشن. تکنولوژی چیز بسیار خوبیه گاهی فاصله ها رو از بین می بره.