تبریک سال نو

بسم الله الرحمن الرحیم

کم کم به پایان سال نزدیک می شویم چه خوب است در آخر سال به رسم دیرینه تمام کدورتها را کنار بگذاریم و از نو شروع کنیم

همان طوری که در سال جدید به فکر لباس وماشنین وخانه و... نو هستیم چه خوب است رفتار کهنه را کنار بگذاریم ورفتار مان را بهبود ببخشیدیم

به یادداشته باشیم که این قافله عمر می گذرد و ما نباید غافل باشیم

وعاقبت برای نیکوکاران است

درضمن مدتی بود که عکس نگذاشته ام

این عکس از پل خشتی لیالستان دربهار ٨٧ گرفته شده است

ایام همیشه به کامبین لاهیجان ولنگرود- روستای لیالستان

/ 1 نظر / 12 بازدید