حوادث عجیب ، گرفتار شدن گربه

رفته بودم میوه فروشی میوه بگیرم

دیدم جلوی میوه فروشی  یک ماشین پارک شده وکاپوت ماشین بالاست مثل اینکه دارن تعمییرش می کنند وصدای جیق بگوش می رسدسوال

دیدم یک مرتبه افرادی که دور ور ماشین بودن خودشونو کشیدن کنارتعجب

رفتم جلو دیدم یک توماشین لای تسمه ها گیرکرده !!!

راننده دستش رو تو پلاستیک کرده بود تا را نجات بده

می گفت: " ماشین رو اینجا پارک کردم و میوه خریدم، بعد که آمدم استارت بزنم صدای استارت خودرو در نیامد و صدای آمد!!

همه حسابی دلشون برای می سوخت ولی تا می رفتن بهش دست بزنند و درش بیارند،  با  آنها حمله می کردناراحتلبخند

بلاخره تصمیم بر این شد ماشین رو تو دنده بزارن وحرکت بدن اول به عقب حرکت دادن صدای درآمد، بعد به جلو حرکت دادند دیدم  کم کم آزاد شد

  جستی زدو در رفتهورا

پی نوشت : ظاهر رفته بود خودشو به رادیاتور آردی چسبانده بود تا  گرمشه که به این بلا گرفتار شده بود

/ 0 نظر / 8 بازدید