به من چه ربطی داره مسیر تون کجاست!!

راننده ایستاد، مرد مسافر مرد میان سالی بود ، وقتی درب ماشین رو بازکرد ، راننده صورتش را بطرف مرد برگردانند وگفت:" آریا شهر می روم".

مسافر درحالی که عصبانی شده بود و درحال بستن دربود با عصبانیت گفت:" به من چی ربطی دارد که شما کجا می رید"

زدم زیر خنده خنده

راننده هم خندید و درحالی که شروع به حرکت کرده بود گفت: "چقدر عصبانی"

یاد داستانی افتاده که فکر کنم برای شما جالب باشه.

ما در زمان کار یک مدتی بود که زیاد ماموریت می رفتیم

دوست همکاری دارم که خیلی هم مودبه ،تعریف می کرد در یکی از ماموریت ها وارد شهری شدم می خواستم آدرس اداره رو بپرسم، یک آقایی رو می بینم به راننده می گویم جلوی این آقا ترمز کن تا آدرس را از او بپرسم (حالا گفتگویی بین این دوستمان و اون آقا):

دوستمان :" سلام آقا ،صبح بخیر ، ببخشید مزاحم شما شدم ، بخشید اداره ... کجاست؟ "

اون آقا : "چی ؟! ، مگه من نگهبانم "!!

دوستمان:سوالعصبانی

ما بعد از تعریف دوستمان:خنده

/ 2 نظر / 6 بازدید
پرشکوه

باز هم تاکسی نوشت من خیلی این تاکسی نوشتها رو دوست دارم چون گاهی تو تاکسی اتفاقاتی می افته که برای ادم درسیه. در مورد داستان دوم احتمال مدیر همون اداره بود.[قهقهه]

ف الف

عجب... البته تاکسی نوشت تیتر جالبی ست :)