گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

اتفاق جالب
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دوست ،خوبی ،کمک ،جالب

دیروز عصر هنگامی که  از سرکار به خونه می رفتم از دور یکی از دوستان رو دیدم که جلوی ماشن ایستاده وحیران است به شوخی بهش گفتم :

کجایی داری می ری یا داری می آی؟

گفت دارم می رم ولی دزدگیر ماشین خراب شده وکار نمی کند.

دزد گیر ازش گرفتم چند باز دکمه شو فشار دادم وشانسکی دزد گیر عمل کرد وخوشحال شد.

نکته : هیچ موقع در کمک کردن به دیگران کوتاهی نباید کرد این نیت بسیاری از کارها را دست می کند