گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

گزیده ای از کلمات قصارمولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام:
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: امام علی (ع) ،کلمات قصار

بسمه تعالی

 

 56- توانگری در غربت چون در وطن ماندن است ودرویشی در وطن ،در غربت به سر بردن.

59- آن که تو را از گزندی ترساند، چون کسی است که تو رام‍ژده رساند.

64- مردم دنیا همچو سوارانند که در خوابند وآنان را می رانند.

66- رواشدن حاجت آسان تر، تا آن را زنا اهل خواستن.

67- از بخشیدن اندک شرم مدار که محروم کردن اندک تر از آن بود.

70- نادان نبینی جز که کاری را از اندازه فراترکشاند ویا بدان جا که باید نرساند.

71- چون خرد کمال گیرد ، گفتار نقصان پذیرد.

74- آدمی بادمی که برآرد ، گامی به سوی مرگ بردارد.