گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

بی دقتی یا اشتباه یا ...
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: اشتباه ،نان ،تافتون

امروز صبح سر صف نانوایی تافتونی بودم که یه موتوری آمد ودر حالی که نونای تافتون می دید وگفت :

" نانوایی بربریه"

ما چند نفری که آنانجا بودیم خندیم ویکی گفت : "بربری بالاتره "

نانوا تا اینو شنید وگفت : " می خواد به این نون هرچی بگه واسه من فرقی می کنه ،بگه سنگک ، بگه لواش ، بگه بربری ، ما می فروشیم"

مونده بودم این جون نونا رو نمی شناسه ویا بی دقته یا اشتباه یا ...