گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

هوای پاک تهران
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تهران ،هوای پاک ،عکس

در این چند سالی که من یادم می آید همیشه هوای تهران آلوده بود و معنی هوای پاک برایمان در تهران ناآشنا بود!

شاید بهتر باشد بگوییم که در این بین همیشه خودمان هستیم که در سر نوشت ما تا ثاثیر می گذاریم و متاسفانه عملکرد ما وضعیت هوای تهران را به این صورت در آورده است.

به یقین مسئولیت اصلی وضعیت هوای تهران با مسئولین است و ما نیز اگر آنچه در قدرت ماست عمل نکنیم در این مشکلات بی تاثیر نیستیم

اگر برای هر کاری وسیله شخصی بیرون نبریم و  اگر مشکلی در وسیله نقلیه است رفع کنیم و ... خلاصه شدت در آلودگی تاثیر نگذاریم ، وظیفه مان را انجام داده ایم .

هر چند می دانم متاسفانه مسئولین وظیفه شان را به درستی انجام نمی دهند وخیلی مواقع به جای کار، سیاسی کاری می کنند!!!!


اما بعضی وقت ها  هوای پاک مزه می کند،مثل روز 11 فروردین !

فکر کنم من تهران را به این زیبایی ندیده بودم، عکس قبل و عکس های بعد از تهران رویایی با هوای پاک است