گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

به کجا می رویم ؟
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

عمر ما می رود وما به گذشت عمر نگاه می کنیم

به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که چقدر زود گذشته وبه آینده که می نگریم می بینیم که زود فرار می رسد

فرصت ها مثل برق می گذرد و از سرمایه عمر ما کم می گردد وبه صفر های حساب بانکی ما افزوده می شود

بقول امام علی :الفرصت تمر و صحاب- فرصت مثل ابر می گذرد

راستی به کجا می رویم ؟

معلوم است به سوی مرگ ولی چقدر برای آن آماده ایم؟

هر روز دلبستگی ما به دنیا بیشتر می شود و انگار نمی میرییم

وتا نمیریم باورمان نمی شود که می میریم

فقط یک نکته:

ما که کسی نیستیم وپست ومقامان چیزی نیست و از مال دنیا چیز زیادی نداریم وضع ما این چنین است  آنهایی که پست ومقامی دارند وپولشان از پارو بالا می رودچی؟

آنهایی که از هر دری پول در می آورند وحلال وحرام نمی شناسن چی ؟

وای ؟

وای به حال ما وبه حال آنها

چه باید کرد؟

مگر او که همه چیز در دست اوست کمک کند