گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

بیاید به خود برگردیم
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

کشور ما سرزمینی پر از نعمتهای فراوان است

انواع آب وهوا ، اقوام متفاوت ، ادیان متفاوت ،گونه های گیاهی متفاوت با مردمان پر استعداد پس چرا روز به روز وضعیت ما بدتر می شود

شاید یکی از دلایل آن ، دور مانده از اصول باشد

 زمانی ارزش انساها به کمک به دیگران، ایثار ،ودر کل ارزشهای والای انسانی بود حالا چه؟

لباس زیبا ، خانه زیبا وبزرگ  ومال واملاک وهمه  آنهای که از  ما نیست ، فخر ما شده

بیاید به خود برگردیم