گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

 
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

خداوندا من از اعمال خود بسیار مى ترسم

 

نمى ترسم زکس از زشتى کردار مى ترسم

 

هزاران بار کردم توبه و از جهل بشکستم

 

پشیمانم پشیمانم از این گفتار مى ترسم

 

تو فرمودى که شیطان دشمن نوع بشر باشد

 

خداوندا من از این دشمن مکار مى ترسم

 

من اندر خواب و دیو نفس بیدار و خطر نزدیک

 

بقلبى مرتعش زین  فتنه بیدادمی ترسم

خداوندا تو فرمودى که باشد مجرمین را جاى در آتش

 

نما عفوم نما عفوم که من از نار مى ترسم

 

ریا کردم عبادت را غلط خواندم عبارت را

 

کنون از این عبادتها و این اذکار مى ترسم

 

بود بازار گرم دین فروشى بر سر راهم

 

خداوندا من از این گرمى بازار مى ترسم

 

ریا کارم ریا کردم خطا کارم خطا کردم

 

ز سوائى بنزد مردم اى ستار مى ترسم

 

وفا کردى جفا کردم عطا کردى خطا کردم

 

نمى گویم چه ها کردم ولى بسیار مى ترسم