گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠

امروز سوار تاکسی بودم که یکی از مسافران پولی به راننده داد که روی آن نوشت بود:

"خدایا این پول چست که باعث می شود بندگانت تو را فراموش کنند. "

موقع ایکه راننده مشغول خوندنش شد من زودتر از راننده اون رو  خوندم و  خندیدم - بعدش هم راننده خنده ای کرد