گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩

پائیز در گیلان به روایت تصویر

به مناسب عید بزرگ غدیر مسافرتی  به گیلان داشتم که گوشه از زیبایی های این سرزمین را  که نشانه عظمت پروردگار است ربه روایت تصویر برای شما به درج می نمایم

گیلان پائیز 89

درخت پرتقال

گل بوته چای

گل درخت انبوه ( ازگیل جنگلی)

نوعی میوه که بسیار کوچک وبه انگور خارجی معرف است