گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩

بسم الله الرحمن الرحیم

چند روز پیش هواشناسی گفت که تاکنون بارش خوبی نداشتیم وبعدا باران درست وحسابی نداریم وزمستان سختی به خاط همین بی بارونی خواهیم داشت.

از دیروز الحمد ولله بارش باران توتهران شروع شده و بارون خوبی اومده

امیدوارم این بارندگی ادامه پیدا کنه وحال این هواشناسی رو بگیره.

ا

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩

چند روز پیش صبح زود داشتم  به سرکار می آمدم که متوجه نوشته ای در جلوی تاکسی شده

نوشته شده بود:

این تاکسی برای کلیه سربازان صلواتی می باشد

با خودم گفتم ، خوبه بلاخره اگه مسئولین به فکر سربازان نیستند حداقل یک

راننده تاکسی پیدا می شه که به فکر این بنده خداها باشه

تاکسی صلواتی برای راننده ها