گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩

هرسال که به ماه رمضان می رسیم با خودمون می گویم امسال نشد انشالله سال بعد آماده  وارد  این ماه مبارک می شوم

 که فرموده اند:

اگر خواهی بیابی فیض دیدار              بجز این دل دلی دیگر بدست آر

دلی اندر دل صاحبدلان است             که آن دل جای آن آرام جان است

  اما من آنچنان که باید نتوانستم  در این راه پیشرفت کنم وشاید هرسال پس رفت داشته باشم  فقط امید به لطف خدا که من را در این راه نگهداشته است

در این راه فقط و فقط سالکان واقعی  هستند که می گویند:

ما در خلوت به روی غیر ببستیم              از همه باز آمدیم وبا تونشستیم

هر آنچه نه پیوند یار بود بریدیم              هرچه نه پیونددوست بودگسستیم 

وما کجا وآنها کجا ولیکن اگر نبود امید ما به لطف خدا هرگز به درخانه دوست نمی رفتیم که او خود گفته است:

رو آر بسوی ما که بسوی تو رو کنیم           وز غیر ما بسوی تو رو آورد بلا

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩

صبح های زود که دارم به سرکار می آیم اتفاقات عجیبی می افتد

سوار ماشین مسافر کشی شدم  بعد از گذشت یک فاصله یکی دست نگهداشت وسوار شد کلی از مسیر که گذشتیم،پشت چراغ قرمز بودیم وهمه هواسشون به چراغ قرمز یک مرتبه یکی اومد جلوماشین وبه اونی که بعد از من سوار شده بود گفت : " اداره مگه نمی یایی بیا بریم "

مردمسافر پیاده شد ورفت بدون اینکه کرایه بده وراننده هم چیزی نگفت ولی من متعجب بودم از اون طرف مسیری تقریبا طولانی مسافر سوار شده بود وحق راننده گرفتن کرایه بود از طرفی از رفتار راننده متعجب شدم که چیزی نگفت

چراغ سبز شد وحرکت کردیم وبه چراغ قرمز بعدی رسیدیم

دیدم مسافرپیاده شده بدو بدو آمد ودر حالی که کرایه روبه راننده می داد  گفت: " ببخشید یادم رفته بود کرایه بدم"

ظاهرا بنده خدا در اون اول صبحی از اینکه یک مرتبه دوستش بهش گفته بود بیا بریم شوکه شده بود

من نیز به این نتیجه رسیدم که نباید زود قضاوت کرد

 

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩

چندی پیش قسمت شد که به زیارت خانه خدا برویم

یک روز در مکه سوار تاکسی شدم که با تعجب تربت امام حسین(ع) را در ماشین مشاهده کردم

از راننده پرسیدم این چیست ؟

گفت این تربت امام حسین(ع) است

بعد فهمیدم که از شعیان الحوثی است