گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳

بنام ايزد دانا

خواستم مطلبی بنوسم

بهتر است بعدا شروع کنم با دست پر